Mand fisker i havet ved Øresund med Kronborg i baggrunden

Sea trout fishing

Photo: Tine Uffelmann

The North Coast is known for having beautiful scenery, oftentimes harsh weather and large sea trout. Fishing here is not always easy, but the rewards can be great. Although there are many fish here, you should prepare to cast many lines. But there’s a lot you can do to enhance your chances

Fishing Danmark
Photo: Fishing Denmark
Fishing Danmark
Photo: Fishing Denmark

Rules

When fishing for sea trout in Denmark there are some things you must keep in mind. From 16 November until 15 January all coloured sea trout are under conservation regulations. That means that you can only take home silvery fish with loose scales. The minimum size for sea trout is 40 cm, so if you catch a sea trout measuring under 40 cm, you must return it to the water as gently as possible. You do so by getting it into the boat quickly, not squeezing it tightly when you remove the hook and always having a hook remover handy. This reduces handling time. If you are between the ages of 18 and 65 you must obtain a fishing licence, which you can buy by clicking this link.

Please note that there are conservation belts on the North Coast. You can find them by clicking the map.

When to catch sea trout?

The best times to catch sea trout are in the spring and autumn. During the spring, many sea trout have just arrived from the rivers after having spawned, and the water temperature is starting to rise. This makes the sea trout hungry and the chance of catching a large silvery sea trout is best at this time. Autumn is also a popular time, as the fish are beginning to gather in shoals and migrate to the rivers. If you find fish, keep fishing in the same spot as you may be fortunate enough to catch even more.

Fishing gear for sea trout fishing is quite simple and most fishing gear can be used. If you’re an angler you can use the following:

 • Spinning rod between 270-300 cm with appropriate reel
 • Woven line in 0.12-0.17 mm or nylon line in 0.23-0.25 mm
 • Lures, wobblers or bombarda casting weights

Fishing techniques

The North Coast is known for having deep water close to the coastline and this brings large prey closer to land. That’s why lures and wobblers can work incredibly well. For instance, lures like Snurrebassen and the wobbler Savage Gear Line Thru 3D Sandeel have proven extremely popular on the North Coast. Both bait were developed for Danish fishing conditions. What makes these two popular are their spinstop qualities. Spinstop means that when you reel in, you insert a brief stop into the process. That causes the bait to fall towards the bottom and it’s often when you get it moving again that the sea trout will bite. It shouldn’t hit the bottom, but should only be stopped for one second. It’s an excellent that experienced sea trout fishers use every time they go out.

Bombarda fishing is another highly effective technique that gives you the opportunity to cover more water with the fly. Bombarda between 20-30 g are optimum. You can use a float, but the most popular are the ones that sink slowly. You can of course adjust the speed on the day, but in late spring and all of autumn, fast retrieval is a very good idea. Just like with lures, spinstop can be very effective here. Flies like Pattegrisen, Kobberbassen and Grå Frede are excellent spring and autumn flies, while Polar Magnus and Pink Fluer are great when the water is a bit colder during the winter months and in early spring.

The three expert tips

 • The more water you fish in, the more fish you’ll catch
 • If you don’t catch anything, change your lure, wobbler or fly
 • Don’t go far out into the water, the fish often come in close to land

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskegrejet til havørredfiskeri er rimelig simpelt og langt det meste fiskegrej kan bruges til dette fiskeri.

Er du spinnefisker kan du bruge dette grej:

 • Spinnestang på mellem 270-300 cm med passende hjul
 • Flettet line i 0,12 – 0,17 mm eller nylonline i 0,23 – 0,25 mm
 • Blink, kystwoblere eller bombarda

Fiskemetoder

Nordkysten er kendt for at have dybt vand tæt på og det bringer større byttedyr tæt på land. Derfor kan blink og kystwoblere være helt fænomenalt gode. F.eks. har blink som Snurrebassen og kystwobleren Savage Gear Line Thru 3D Sandeel vist sig at være populære på Nordkysten. Begge agn er udviklet til det danske fiskeri. Det som gør disse to populære, er deres evner under spinstop.

Ved spinstop mener man, at når man trækker ind, laver man et lille stop undervejs. Det får agnen til at falde mod bunden og det er ofte når man sætter den i gang igen at havørreden hugger. Den skal ikke ned at ramme bunden, men bare stoppes i 1 sekund. Det er et rigtig godt trick, som erfarne havørredfiskere bruger på hver eneste fisketur.

Bombardafiskeri er også en super effektiv metode. Her har du mulighed for at nå langt ud med fluen. Bombardaer på mellem 20-30 g er optimalt. Man kan bruge flydende, men de mest populære er langsomt synkende. Man skal selvfølgelig tilpasse hastigheden på dagen, men i det sene forår og hele efteråret kan hurtigt indspinning være rigtig godt. Ligesom med blink kan spinstop igen være rigtig effektiv. Fluer som Pattegrisen, Kobberbassen og Grå Frede er gode forårs og efterårsfluer, mens Polar Magnus og Pink Fluer og godt når vandet er lidt koldere i vinter månederne og det tidlige forår.

  De tre ekspert tips

  • Jo mere vand du fisker af, jo flere fisk fanger du
  • Fanger du intet, så skift blink, wobler eller flue
  • Gå ikke langt ud i vandet, fiskene går ofte tæt på land

   

   Fredningsbælter

   Ved udløb af åer og bække er der i Danmark fredningsbælter. Dette er for at sikre havørredens fri passage inden gydningen. Man taler om 3 forskellige typer af fredningsbælter samt områder med fangstbegrænsning: 

   • Helårsfredninger (Røde)
   • Halvårsfredninger (Blå)
   • Særfredninger (Gule)
   • Områder med fangstbegrænsning

   Det er vigtigt at holde styr på hvilke fredningsbælter der finde i det område man fisker i. Informationer kan findes her: