Kikhavn Fishing Hamlet

Photo: VisitNordsjælland

Idyllic Kikhavn near Hundested is an old fishing hamlet and village on the north side of Halsnæs in North Sealand.

Kikhavn v. Hundested
Photo: Tine Uffelmann
Kikhavn
Photo: Tine Uffelmann

Idyllic Kikhavn near Hundested is an old fishing hamlet and village on the north side of Halsnæs in North Zealand. The town is near the Kattegat, approx. 3 km northeast of Hundested. The many large yellow and whitewashed thatched farms and houses bear witness to a time when the combination of agriculture and fishing helped to ensure a good life for the local inhabitants.

Kikhavn’s history stretches back to the 1200s, making it the oldest fishing village in Halsnæs. Today, Kikhavn looks much as it did 200 years ago. It’s incredible but true. The city has miraculously withstood wildfires, the rage of the sea and tourism. The charming farms with thatched roofs are situated on narrow, quaint streets and ringed by colourful hollyhocks. The idyllic atmosphere is accentuated by Kikhavn’s tranquil and car-free environment, where children can safely navigate the streets and alleyways.

There are approx — 25 inhabitants in picturesque Kikhavn. In the summer season, there are many more people who want to experience Kikhavn, so the number of inhabitants expands to approx. 700. Kikhavn’s gorgeous beach is an invitation to pack a picnic basket and take a refreshing dip. Afterwards, stroll to Spodsbjerg Lighthouse, Knud Rasmussen’s House and Fyrgården, where you can enjoy the most stunning view in the entire Halsnæs area.

To preserve the unique character and special atmosphere of Kikhavn for posterity, the city asks that visitors respect a few precautions: Driving through the city’s narrow, cobbled streets is not permitted for a good reason. Leave your car in the carpark just outside town and experience Kikhavn on foot.

Help protect the vital coastal protection system that protects the city from coastal flooding disasters. Use only the landscaped paths and crossings. Do not remove sand, stones, plants, etc. from the beach or grounds, as this is not permitted. No open campfires or flames are allowed near Kikhavn’s lovely, old and highly flammable thatched farms and houses. Read more about the city here.


Welcome to Kikhavn – a vibrant village on the Kattegat coast in Halsnæs!

Der bor ca. 25 indbyggere i idylliske Kikhavn. Om sommeren er der endnu flere, som vil opleve Kikhavn, så indbyggertallet runder ca. 700 personer. Det er oplagt at pakke picnic-kurven og hoppe i vandet ved Kikhavns fine strand. Derefter kan turen gå mod Spodsbjerg Fyr, Knud Rasmussens Hus og Fyrgården, hvor du kan nyde den måske allersmukkeste udsigt i hele Halsnæs-området.

For at bevare Kikhavns enestående karakter og særlige stemning for eftertiden, beder byen besøgende respektere nogle få forholdsregler: Bilkørsel gennem byens snævre, kringlede stræder er af gode grunde ikke tilladt. Parkér bilen på P-pladsen lige udenfor byen og oplev Kikhavn til fods.

Vær med til at værne om det kostbare dige- og kystsikringsanlæg, som beskytter byen mod stormflodskatastrofer. Benyt kun de anlagte stier og overgange. Fjern ikke sand, sten, beplantning mv. fra stranden og anlæggene. Det er naturligvis forbudt. Undlad brug af åben ild i nærheden af Kikhavns fine, gamle og meget brandbare, stråtækte gårde og huse. Læs mere om byen.

Velkommen til Kikhavn – en levende landsby ved Kattegatkysten på Halsnæs!